Barwinek pospolity

wrz 1, 2017 przez

Barwinek pospolity

Barwinek pospolity  jest wiecznie zielonym półkrzewem o pełzających łodygach, należącym do rodziny toinowatych. Jako roślinę leczniczą uprawia się go w Europie Zachodniej, rośnie zaś dziko w Europie i na Kaukazie. Liście barwinka zawierają alkaloidy obniżające ciśnienie. Wy­kryto winkaminę i winicyninę. Winkaminę (i jej półsyntetyczne pochodne) stosuje się coraz częściej jako ważny lek przeciwskurczowy (m.in. na naczynia wieńcowe!) i obniżający ciśnienie krwi (hypotonicum). Znane są też liczne preparaty zawierające winka­minę lub wyciąg z ziela — Winkametrin (ZSRR), Winkapan (Buł­garia), Devincan (Węgry). Według najnowszych danych pokrewny gatunek — Vinca ereeta ma najwięcej związków czynnych.W lecznictwie ludowym barwinek stosowany jest do gojenia ran. Ceniony jest także jako roślina ozdobna. Rozmnaża się go przez dzielenie roślin lub z sadzonek. Rozstawa sadzenia 60X40 cm. Sadzi się jesienią lub wczesną wiosną. Rośliny kwitną w pierwszym roku życia. Kwitnienie rozpoczyna się w końcu kwietnia — w maju i trwa przez całe lato. Pielęgnowanie polega na spulchnianiu i odchwaszczaniu gleby .
Zaleca się dokarmić rośliny w okresie kwitnienia saletrą amo­nową (100—150 kg/ha), a w razie potrzeby — nawodnić. Części nadziemne zbiera się w pełni kwitnienia, ścinając pędy przy szyjce korzeniowej. Można zebrać dwa pokosy rocznie. Ziele suszy się w cieniu lub w suszarniach w temperaturze 40— 50°C. Plon świeżej masy z dwóch pokosów wynosi około 4,5 t z 1 ha (powietrzne suchej masy — 1,5 t z 1 ha) w pierwszym roku i 6,5 t z 1 ha (powietrzne suchej masy 2,0—2,5 t z 1 ha) w drugim roku.

Podobne

Tagi